British flag   Lost Ancestors   UN flag

United Kingdom and the world
War Memorial - Dinas Cross, Pembrokeshire, Wales
1914 - 1918  and  1939 - 1945

War Memorial - Dinas Cross, Pembrokeshire, Wales


Names 1914-1918 Dinas.

Er
Cof Annwyl
Am
Price Gibby
David John Harries
Owen Jenkins
John Henry Jones
Thomas Llewellyn
William Lloyd
William Rees Reynolds
John Edward Richards
Tom Davies Roach
Dewi Roach
Edwin Thomas
Morgan Lewis Thomas
Titus James Thomas
PLANT YR ARDAL HON A ABERTHODD
EU BYWYDAU YN Y RHYFEL FAWR
1914 - 1918
"CARIAD MWY NA HWN NID OES GAN NEB; SEF;
BOD I UN ROI EI EINIOES DROS EI CYFEILLION."


Names 1939-1945 ER COF AM Y RHAI A GYMERODD RAN YN YR
AIL RYFEL BYD AC A ALWYD I WASANAETH UWCH
John Kerswell Batten
William James Bowen
Harry Clack
Thomas James Harries
William Richards Harries
David Propert Harries
Gwyn Harries
Daniel John Jenkins
Benjamin Thomas Jones
Alun Jones
William Norton James
MEWN ANGOF NI CHANT FOD.


Names 1939-1945 ER COF AM Y RHAI A GYMERODD RAN YN YR
AIL RYFEL BYD AC A ALWYD I WASANAETH UWCH
Elwyn Lloyd
William Adrian Lewis
Ivor James Morris
David John Morris
Paul William Morris
David Bramwell Murrow
Hugh Owen
Thomas James Walters
Dewi Thomas Williams
Gwynne Williams
EU HENWAU'N PERAROGLI SYDD.
EU HÙN MÒR DAWEL VW.
Angel   

This page is dedicated to the 10 million victims of World War I and 60 million victims of World War II.
We should always remember the immense grief and loss each war brought to the world.

   Angellink

Index
    link

Search engine
    link

Names and That

Click the pictures for a larger size.
Use your backward button of your browser to come back to this page.

Thank you.

© Lost Ancestors 2017